مدیریت منابع انسانی سبز چیست؟


مدیریت منابع انسانی سبز نه تنها برای محیط زیست بلکه برای سازمان‌ها نیز مفید است. شاید بسیاری از افراد با این مفاهیم آشنایی نداشته باشند. ما در محیطی زندگی می‌کنیم که برای زندگی در آینده نیز به آن احتیاج داریم. کسب و کارها، تغییرات اقلیمی، مشکلات محیط زیستی مانند گرمایش زمین، گازهای گلخانه ای، زباله‌ها، تخریب جنگل‌ها و … همگی نقش بزرگی در تخریب محیط زیست دارند.

مدیریت منابع انسانی، سازمان‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند و به کمک آن‌ها، آموزش‌های لازم را به منابع انسانی ارائه می‌دهند. همچنین از توانایی آن‌ها برای بهبود اوضاع محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار برای آینده، بهره می‌برند.

مدیریت منابع انسانی سبز، شامل رهنمودها، سیاست‌ها و عملکردهایی است که سبب می‌شود تا درصد اعظمی از جامعه، در جهت حفظ منابع زیستی کوشا باشند.

مدیریت منابع انسانی سبز

مدیریت منابع انسانی سبز و کاربرد آن

اگر بخواهیم یک تعریف کلی و جامع از مدیریت منابع انسانی سبز داشته باشیم، باید بگوییم: سیاست‌ها، فلسفه، فعالیت‌ها و اعمال مدیریت منابع انسانی که سبب کاهش خسارت‌های زیست محیطی می‌شود، مدیریت منابع انسانی سبز نام گرفته است.

مدیریت منابع انسانی سبز بدین صورت عملی می‌شود که تفکر و اعمال مدیریت منابع انسانی سبز، در همه فرایندهای مدیریتی و عملیاتی گنجانده شود. برای این منظور چهار بعد اصلی وجود دارد که به صورت زیر هستند.

1- فرآیند سبز در مدیریت منابع انسانی

در این فرآیند، تمام معیارهای زیست محیطی در فعالیت و فرآیندهای سازمان گنجانده می‌شود. از همان ابتدا در جذب افراد، کسانی انتخاب می‌شوند که به محیط زیست احترام می‌گذارند. از این رو در فرآیند ارزیابی عملکرد، معیارهای زیست محیطی نیز بر ارزیابی کارکنان اثر دارد.

در فرآیند آموزش، آگاهی کارکنان نسبت به محیط زیست افزایش می‌یابد. کارکنانی که به این مقوله اهمیت بیشتری می‌دهند، مورد قدردانی قرار می‌گیرند. برای کاهش انرژی و مواد، کاهش زباله و جداسازی زباله‌ها نیز یک بخش واحد در نظر گرفته می‌شود.

2- استراتژی سبز

اهداف و سیاست‌های زیست محیطی که در بخش فرآیند سبز به آن اشاره شد، در مدیریت استراتژیک‌ منابع انسانی به صورت کلان در نظر گرفته می‌شود.

به علاوه، واحد منابع انسانی می‌تواند با سازمان‌های حامی محیط زیست و نهادهای قانون گذار در این زمینه ارتباط برقرار کند. در این صورت می‌تواند اطلاعات و منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های توسعه پایدار در محیط زیست را دریافت کند.

3- حمایت سبز در مدیریت منابع انسانی

در این بخش نیز فعالیت‌های مختلفی می‌توان انجام داد. حمایت‌های اطلاعاتی که یک سازمان می‌تواند به نیروی انسانی تحت نظر خود بدهد، همچنین اطلاعاتی در زمینه چگونگی مواجه شدن با محیط زیست و… نیز به افراد می‌دهند.

ارائه خدمات رفاهی مانند عرضه محصولات سبز، اجاره دوچرخه، آشپزی سبز، تخفیف‌های استفاده از حمل و نقل عمومی، حمایت‌های مالی برای سبز کردن محیط کسب و کار و زندگی و … همگی می‌توانند در بهبود مدیریت منابع انسانی سبز مفید واقع شوند.

4- فرهنگ سبز در مدیریت منابع انسانی سبز

پس از این که حمایت‌های کلیدی از طرف ذینفعان جلب شد، همه کارکنان باید از ضرورت اصل پایداری زیست محیطی اطلاع پیدا کنند.

مدیران منابع انسانی در این بین نقش عمده‌ای را می‌توانند ایفا کنند. این افراد با ابزارهایی که در دست دارند، می‌توانند سازمان خود را به سمت اهمیت دادن به محیط زیست پیش ببرند. به گونه‌ای که اقدامات اثربخش به عنوان یک فرهنگ این مهم را در آن‌ها نهادینه کند. اقدامات آگاهی بخش و برانگیزاننده می‌تواند در این بین موثر واقع شود.

با طی این مراحل، به راحتی می‌توان در یک شرکت یا سازمان، مدیریت منابع انسانی سبز را رقم زد. در این صورت، این فرهنگ سازی به خانواده‌ها نیز سرایت کرده و کم کم گسترش بیشتری پیدا می‌کند.

حال که مدیریت منابع انسانی سبز و روش‌های اجرای بهینه آن را فراگرفتید، ممکن است تصور کنید رویکرد توسعه پایدار سازمانی نیز اهدافی مشابه دارد. برخی تفاوت‌ها و اشتراکات بین این دو مقوله وجود دارد. برای این که متوجه این موارد شوید، باید توسعه پایدار سازمانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت منابع انسانی سبز

توسعه پایدار سازمانی چیست؟

این مفهوم ابتدا در سال 1980 به منظور حفاظت از منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. طبیعی است که در تمهیداتی که در این مفهوم گنجانده شده است، توسعه سازمانی و تکنولوژی‌ها نه تنها برای طبیعت مضر نیست، بلکه برای بهبود آن نیز مناسب است. در اصل توسعه پایدار نه تنها از نظر زیست محیطی، بلکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی پایداری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز مفید واقع می‌شود.

در مفهوم توسعه پایدار، باید در سازمان‌ها فرهنگ استفاده از تکنولوژی‌های جدید، منابع و … گنجانده شود. در توسعه پایدار سازمانی، نه تنها طبیعت مد نظر قرار می‌گیرد، بلکه راه‌هایی برای توسعه و استفاده از قابلیت‌های طبیعت و محیط زیست در جهت تکنولوژی نیز پیدا می‌شود.
به عنوان مثال، استفاده از روش‌هایی که سوخت‌های جدیدی را به بشر ارائه می‌دهد. همچنین روش‌های کاهش استفاده از سوخت و استفاده از مواد زائد به عنوان یک ماده قابل بازیافت و …

مقایسه توسعه پایدار سازمانی با مدیریت منابع انسانی سبز

اگر به توضیحات مربوط به مدیریت منابع سبز و توسعه پایدار سازمانی دقت کرده باشید، بسیار به هم شبیه هستند؛ البته باید دقت کنید که تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که سبب شده است تا آن‌ها را در دو مقوله جداگانه بررسی کنند.

_ تفاوت مدیریت منابع انسانی با توسعه پایدار سازمانی

در مدیریت منابع انسانی سبز، استفاده درست از منابع و روش‌هایی برای بهبود وضعیت محیط زیست در نظر گرفته می‌شود. این مفاهیم به کارمندان، کارکنان و … القا می‌شود. همچنین برای بهبود عملکرد این افراد در زمینه حفاظت از محیط زیست، فعالیت‌هایی نیز انجام می‌گیرد.

توسعه پایدار، تفاوت مهمی که با مدیریت منابع انسانی سبز دارد، در به کار گرفتن تکنولوژی‌ها و استفاده از منابع در جهت توسعه است. به گونه‌ای که بتوان این منابع را برای آیندگان نیز حفظ کرد.

در توسعه پایدار، منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد، در جهت توسعه سازمان، کشور و جهان فعالیت‌هایی انجام می‌گیرد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، استفاده از راهکارهایی است که به طبیعت اجازه دهد تا این منابع را بازسازی کند. بدین صورت هم توسعه امکان پذیر می‌شود، هم به مرور زمان، میزان منابع کاهش نمی‌یابد.

_ شباهت مدیریت منابع انسانی با توسعه پایدار سازمانی

در هر دو نوع مدیریت، استفاده بهینه از محیط زیست، محافظت از محیط زندگی، استفاده از روش‌هایی برای حفظ طبیعت و … به کار گرفته می‌شود. همچنین در این روش‌ها، از سازمان‌ها و افراد زیرمجموعه نیز در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و محافظت از آن کمک گرفته می‌شود.

اما نکته‌ای که به ذهن می‌آید، این است که چرا سازمان‌ها خود را درگیر استفاده از مدیریت منابع انسانی سبز و دغدغه‌های آن کنند؟ بهتر است بدانید که این نوع مدیریت، برای خود سازمان نیز فوایدی در بر خواهد داشت.

مزایای استفاده از مدیریت منابع انسانی سبزمدیریت منابع انسانی سبز

مدیریت منابع انسانی سبز، اهمیت اصلی خود را در دستیابی به اهداف گسترده تری مانند صرفه جویی در هزینه‌ها ، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ، استعدادیابی و مدیریت و کسب برتری نسبت به رقبا دارد.

سایر مزایای این روش، به صورت زیر خلاصه می‌شود:

  • این روش مدیریتی، باعث بهبود اعتبار برند کارفرمایی یک شرکت در بازار می‌شود و احتمالاً می‌تواند فروش را افزایش دهد.
  • کیفیت سازمان را از نظر داخلی و خارجی بهبود می‌بخشد.
  • این روش مدیریتی، مشارکت ذینفعان را بهبود می‌بخشد.
  • مدیریت منابع انسانی سبز، با کارآیی بیشتر در استفاده از انرژی ، آب و مواد اولیه ، هزینه‌های کلی یک شرکت را کاهش می‌دهد.
  • یک مزیت رقابتی برای شرکتهای صنعت و همچنین بازار است.
  • نوآوری را تحریک می‌کند؛ زیرا کارمندان متعهد به بهبود رد پای اکولوژیکی شرکت‌های خود هستند. این رشد شرکت‌ها و بهبود کیفیت و افزایش رویه‌ها و روش‌ها را بیشتر تسهیل می‌کند.
  • مدیریت منابع انسانی سبز به مدیریت موثرتر مشکلات کمک می‌کند.

در پایان ، استخدام نیروی کار سبز که سیاست‌های دوستانه محیط زیست را درک ، اعمال و بهبود می‌بخشد ، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا راحت باشند و از تأثیری که دفاتر و سایر امکانات آنها دارند، افتخار کنند.

علاوه بر این ، به شرکتها کمک می‌کند تا نوآوری (به گونه‌ای که به آنها امکان می‌دهد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشند) و ارائه رویه‌ها و محصولات جدید را تدارک ببینند. بسیاری از شرکت‌ها به کمک پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز، می‌توانند میزان موفقیت خود را در این زمینه بررسی کنند.

مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه پایدار با استخدام کارمندان دوستدار محیط زیست

اگر می‌خواهید نیرو مناسب برای روش مدیریتی خود را پیدا کنید، به راحتی می‌توانید با کارجویان مختلفی که در زمینه کاری شما مهارت دارند، در این زمینه مشورت کنید. اگر نیروهای مورد استفاده در شرکت شما به این مقوله علاقه داشته باشند، قطعا کارتان راحت تر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی شده با ❤️ در شرکت دیجیتال مارکتینگ رئال ربات